Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Hamréns Bristav-nummer är

2

Erik Hamrén
var med i avsnittet EM-Special 1
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 208
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Hamréns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym