Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Dahlqvists Bristav-nummer är

2

Erik Dahlqvist
var med i avsnittet 27 april 2015
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Erik Dahlqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet