Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Augustins Bristav-nummer är

2

Erik Augustin
var med i avsnittet 52
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Augustins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym