Vilket Bristav-nummer har ?

Emma Lindströms Bristav-nummer är

2

Emma Lindström
var med i avsnittet 16
i podden Det Här Är Min Podcast med
Niclas Löfgren

Niclas Löfgren
var med i avsnittet 15
i podden Det Här Är Min Podcast med
Petter Bristav

Se Emma Lindströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet