Vilket Bristav-nummer har ?

Emilio Spinettis Bristav-nummer är

2

Emilio Spinetti
var med i avsnittet 42
i podden Harduintesettden med
Markus Gustafsson

Markus Gustafsson
var med i avsnittet 72
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Emilio Spinettis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym