Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Wadmans Bristav-nummer är

1

Erik Wadman
var med i avsnittet 81
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Erik Wadmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym