Vilket Bristav-nummer har ?

Emilia Melgar Arnheims Bristav-nummer är

3

Emilia Melgar Arnheim
var med i avsnittet Feminism och religion
i podden Studentaftonpodden med
Sarah Delshad

Sarah Delshad
var med i avsnittet 27
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Emilia Melgar Arnheims poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet