Vilket Bristav-nummer har ?

Elton Eiransons Bristav-nummer är

2

Elton Eiranson
var med i avsnittet EM-Special 4
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 279
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Elton Eiransons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym