Vilket Bristav-nummer har ?

Elin Alméns Bristav-nummer är

2

Elin Almén
var med i avsnittet ep 103
i podden Dumma Idéer med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet ep 12
i podden Dumma Idéer med
Petter Bristav

Se Elin Alméns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym