Vilket Bristav-nummer har ?

El Perro Del Mars Bristav-nummer är

3

El Perro Del Mar
var med i avsnittet Hunden från havet
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Herr Skinknäve
i podden Nordmark Pod med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 233
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se El Perro Del Mars poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym