Vilket Bristav-nummer har ?

Eje Elghs Bristav-nummer är

3

Eje Elgh
var med i avsnittet #58
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 8
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Eje Elghs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym