Vilket Bristav-nummer har ?

David Sumpters Bristav-nummer är

4

David Sumpter
var med i avsnittet #32 Fotboll - mer än en sport
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #40b Mammutbajs, kiss och virus
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Avsnitt 24 - Det nya Sverige
i podden Alla mina kamrater med
Petter Bristav

Se David Sumpters poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym