Vilket Bristav-nummer har ?

John Axelssons Bristav-nummer är

2

John Axelsson
var med i avsnittet 63
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Avsnitt 24 - Det nya Sverige
i podden Alla mina kamrater med
Petter Bristav

Se John Axelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym