Vilket Bristav-nummer har ?

David Lindgrens Bristav-nummer är

3

David Lindgren
var med i avsnittet 145
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 251
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Lindgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym