Vilket Bristav-nummer har ?

Danny Diggs Bristav-nummer är

3

Danny Diggs
var med i avsnittet TFK.127 – Hybris.
i podden Tack För Kaffet Podcast med
Johan Svärd

Johan Svärd
var med i avsnittet TFK.25 – Fredrik Wikingsson.
i podden Tack För Kaffet Podcast med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Danny Diggs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym