Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Sundströms Bristav-nummer är

2

Daniel Sundström
var med i avsnittet #10 Daniel Sundström
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 274
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Sundströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet