Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Sanchezs Bristav-nummer är

2

Daniel Sanchez
var med i avsnittet ep 108
i podden Dumma Idéer med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Sanchezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym