Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Sanchezs Bristav-nummer är

2

Daniel Sanchez
var med i avsnittet 2016-12-05
i podden AMK Morgon med
Albin Olsson

Albin Olsson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Daniel Sanchezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym