Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Sanchezs Bristav-nummer är

2

Daniel Sanchez
var med i avsnittet 26 januari 2017
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet - 11 januari 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Daniel Sanchezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym