Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Sanchezs Bristav-nummer är

2

Daniel Sanchez
var med i avsnittet 3 april 2017
i podden AMK Morgon med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Daniel Sanchezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym