Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Ottossons Bristav-nummer är

3

Daniel Ottosson
var med i avsnittet #52 – Funny bones
i podden TV Heads med
Bengt Strömbro

Bengt Strömbro
var med i avsnittet 60
i podden Mediespanarna med
Jesper Enbom

Jesper Enbom
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Daniel Ottossons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym