Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Nannskogs Bristav-nummer är

2

Daniel Nannskog
var med i avsnittet Avsnitt 8
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 62
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Nannskogs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet