Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Liebermans Bristav-nummer är

4

Daniel Lieberman
var med i avsnittet #16 Born to Run
i podden RadioScience med
Lisa Beste

Lisa Beste
var med i avsnittet #40b Mammutbajs, kiss och virus
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Liebermans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym