Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Johanssons Bristav-nummer är

2

Daniel Johansson
var med i avsnittet 5
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Fredrik da Rocha Johansson

Fredrik da Rocha Johansson
var med i avsnittet 11
i podden Svenska Wrestlingpodden med
Petter Bristav

Se Daniel Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet