Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Emilsons Bristav-nummer är

2

Daniel Emilson
var med i avsnittet 12: Parisa, Hanna och Daniel
i podden Fantasipanelen med
Parisa Amiri

Parisa Amiri
var med i avsnittet 83
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Emilsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym