Vilket Bristav-nummer har ?

Dan Spinelli Scalas Bristav-nummer är

3

Dan Spinelli Scala
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Du Får Vila Sen med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Dan Spinelli Scalas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym