Vilket Bristav-nummer har ?

Dan Spinelli Scalas Bristav-nummer är

3

Dan Spinelli Scala
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 131
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Dan Spinelli Scalas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet