Vilket Bristav-nummer har ?

Dan Gärdenfors Bristav-nummer är

2

Dan Gärdenfors
var med i avsnittet 6
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Dan Gärdenfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet