Vilket Bristav-nummer har ?

DJ Sandys Bristav-nummer är

3

DJ Sandy
var med i avsnittet #40
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet ep054
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se DJ Sandys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet