Vilket Bristav-nummer har ?

Clara Lidströms Bristav-nummer är

3

Clara Lidström
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 211
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Clara Lidströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym