Vilket Bristav-nummer har ?

Sanna Lundells Bristav-nummer är

2

Sanna Lundell
var med i avsnittet #241
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sanna Lundells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym