Vilket Bristav-nummer har ?

Sanna Lundells Bristav-nummer är

2

Sanna Lundell
var med i avsnittet 57
i podden Fyllepodden med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sanna Lundells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym