Vilket Bristav-nummer har ?

Christopher Garplinds Bristav-nummer är

2

Christopher Garplind
var med i avsnittet 34
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Christopher Garplinds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet