Vilket Bristav-nummer har ?

Christoffer Röstlund Jonssons Bristav-nummer är

2

Christoffer Röstlund Jonsson
var med i avsnittet JessicasKK nr8
i podden JessicasKK med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet 23
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christoffer Röstlund Jonssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym