Vilket Bristav-nummer har ?

Christoffer Nordenrots Bristav-nummer är

2

Christoffer Nordenrot
var med i avsnittet ep 5
i podden Dumma Idéer med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christoffer Nordenrots poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym