Vilket Bristav-nummer har ?

Christian Rücks Bristav-nummer är

2

Christian Rück
var med i avsnittet #50
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #23
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Christian Rücks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet