Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Lundbergs Bristav-nummer är

2

Christer Lundberg
var med i avsnittet Fredrik Reinfeldt "Halvvägs"
i podden Flumskolan med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet 26
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Christer Lundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym