Vilket Bristav-nummer har ?

Chris Inoues Bristav-nummer är

2

Chris Inoue
var med i avsnittet 27 april 2015
i podden AMK Morgon med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 november
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Chris Inoues poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym