Vilket Bristav-nummer har ?

Chrille Bruns Bristav-nummer är

2

Chrille Brun
var med i avsnittet 36
i podden Arkiv Samtal med
Anton Magnusson

Anton Magnusson
var med i avsnittet 290
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Chrille Bruns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym