Vilket Bristav-nummer har ?

Cecilia Wikströms Bristav-nummer är

3

Cecilia Wikström
var med i avsnittet 2
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Antje Jackelén

Antje Jackelén
var med i avsnittet 12
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 286
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Cecilia Wikströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym