Vilket Bristav-nummer har ?

Cecilia Burmans Bristav-nummer är

2

Cecilia Burman
var med i avsnittet ep 16
i podden Dumma Idéer med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet ep 12
i podden Dumma Idéer med
Petter Bristav

Se Cecilia Burmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet