Vilket Bristav-nummer har ?

Cecilia Blankens Bristav-nummer är

3

Cecilia Blankens
var med i avsnittet 10
i podden Ytligheter med
Tove Norström

Tove Norström
var med i avsnittet 11 juni
i podden AMK Morgon med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Cecilia Blankens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym