Vilket Bristav-nummer har ?

Caroline Hjelts Bristav-nummer är

3

Caroline Hjelt
var med i avsnittet Att vara artist: Icona Pop & Strandels
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet Beyoncé: En närstudie
i podden Gradvall med
Zara Larsson

Zara Larsson
var med i avsnittet 225
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Caroline Hjelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym