Vilket Bristav-nummer har ?

Caroline Hjelts Bristav-nummer är

3

Caroline Hjelt
var med i avsnittet 25
i podden Tankar med... med
Daniel Redgert

Daniel Redgert
var med i avsnittet 12
i podden Tankar med... med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Caroline Hjelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym