Vilket Bristav-nummer har ?

Carin Hjulströms Bristav-nummer är

3

Carin Hjulström
var med i avsnittet Avsnitt 55
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 60
i podden Dagens Människa med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 191
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carin Hjulströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym