Vilket Bristav-nummer har ?

Camilla Almqvist Teráns Bristav-nummer är

3

Camilla Almqvist Terán
var med i avsnittet Avsnitt 126
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 80
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Camilla Almqvist Teráns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet