Vilket Bristav-nummer har ?

Byzs Bristav-nummer är

3

Byz
var med i avsnittet 17
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 66
i podden Nemo Möter En Vän med
Kristoffer Appelquist

Kristoffer Appelquist
var med i avsnittet 51
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Byzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym