Vilket Bristav-nummer har ?

Bosse Peterssons Bristav-nummer är

3

Bosse Petersson
var med i avsnittet #39
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #62
i podden Agendasättarna med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Bosse Peterssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym