Vilket Bristav-nummer har ?

Bojan Djordjics Bristav-nummer är

2

Bojan Djordjic
var med i avsnittet Avsnitt 26
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 39
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bojan Djordjics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym