Vilket Bristav-nummer har ?

Bob Hanssons Bristav-nummer är

3

Bob Hansson
var med i avsnittet 11
i podden Podografen med
Cornelius Löfmark

Cornelius Löfmark
var med i avsnittet 12
i podden Podografen med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet 229
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bob Hanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym