Vilket Bristav-nummer har ?

Bob Hanssons Bristav-nummer är

3

Bob Hansson
var med i avsnittet Avsnitt 5
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 127
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bob Hanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym