Vilket Bristav-nummer har ?

Bo Eriksson (historiker)s Bristav-nummer är

4

Bo Eriksson (historiker)
var med i avsnittet #39 Monstrets historia (live)
i podden Bildningspodden med
Magnus Bremmer 

Magnus Bremmer 
var med i avsnittet #45 Ingmar Bergman (live)
i podden Bildningspodden med
Maaret Koskinen

Maaret Koskinen
var med i avsnittet 30
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 195
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bo Eriksson (historiker)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym