Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Anders Nilssons Bristav-nummer är

2

Björn Anders Nilsson
var med i avsnittet 31
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 81
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Anders Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet