Vilket Bristav-nummer har ?

Birgitta Ohlsson (fp)s Bristav-nummer är

3

Birgitta Ohlsson (fp)
var med i avsnittet 5
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Birgitta Ohlsson (fp)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym