Vilket Bristav-nummer har ?

Bertil Karlefors Bristav-nummer är

2

Bertil Karlefors
var med i avsnittet Utrikeskorrespondent Bertil Karlefors
i podden Pojkdrömmar med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bertil Karlefors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet