Vilket Bristav-nummer har ?

Bengt O Björklunds Bristav-nummer är

2

Bengt O Björklund
var med i avsnittet #21 Bengt
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Bengt O Björklunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym