Vilket Bristav-nummer har ?

Astrit Ajdarevics Bristav-nummer är

2

Astrit Ajdarevic
var med i avsnittet Avsnitt 38
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 82
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Astrit Ajdarevics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym